Sonja Nilsson

Född i Veberöd 1977. Bosatt i Göteborg. Hemsida: www.sonjanilsson.se Stipendiat: 2001   Riktigt, på riktigt av Sonja Nilsson, 2001. Videoverk. I Sonja Nilssons arbeten fungerar perception som ett centralt tema, hon använder betraktarens förmåga att tolka och associera olika uttryck utifrån tidigare erfarenheter.   Utbildning 1996-2001 Konsthögskolan Valand 1994-1996 Kristianstad konstskola 1993-1994 Hässleholm konstskola