Helena Mutanen

Född i Stockholm 1965 Hemsida: www.mutanen.se Stipendiat: 1998   Helena Mutanen ”Peruuk”, 1998. Oxiderad aluminium, 480 x 205 cm. Från utställningen ”Twinkle twinkle…”.   Utbildning 1993-98 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 1997 Hogeschool voor der kunsten, Arnhem, Nederländerna 1991-93 Birkagården, Stockholm