Eva Marklund

Född i Söderhamn 1971 Stipendiat: 1998   Eva Marklund ”Projektor” (performancebild, 1998) ”En super 8 projektor som jag vänt på så den kan gå för egen maskin. Filmen den projicerar framför sig föreställer mig själv som springer. Jag följer efter med 100 meter sladd.”   Utbildning 1994-99 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 1992-94 Konstfacksskolan, Stockholm