Född 1971 i Lund.
Bor och arbetar i Berlin och Sverige.
Hemsida: niniasverdrup.com
Stipendiat: 2006

 

Stillbild ur videoverk av Nina Sverdrup.

Urban Scene VI: station av Nina Sverdrup, 2005. 2:12 min. loop. Videoverk.

 

”Jag arbetar med video och teckning. Mina senaste arbeten ingår i en serie videoloopar som jag kallar ”Urban Scene”. Jag letar upp naturliga scener i stadsrummet där jag p.g.a. platsens struktur har någorlunda kontroll över rörelsen i bilden. Jag fokuserar på tillsynes intetsägande detaljer i rörelserna och filmar. De helt vardagliga bilderna bearbetar jag subtilt. Ljudet är alltid efterkonstruerat. Jag använder den rörliga bilden för att försöka förstå och komma runt min västerländska rationella och linjära tidsuppfattning. I mina videoloopar försöker jag greppa varats fyrdimensionalitet, (eller möjligen varats ännu fler dimensioner); ett sätt där upplevelsen av tiden, eller egentligen hela situationen, betonas, snarare än sekunder, minuter och timmar.”

 

Utbildning

1999-2004 Umeå Konsthögskola
1998-1999 Örebro Konstskola
1997 Konstvetenskap 30 p. Stockholms Universitet
1991-1995 Fil.kand i Nat.ek med statsvet. och praktisk filosofi, Lunds Universitet

 


Här kan du ladda ner pressbilder

Ninia Sverdrup
[ Porträtt ] [ Urban Scene VI: station 2006. 2.12 min loop Stillbild ur videoverk. ]

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *