Paul Fägerskiöld

Född 1982. Bor och arbetar i Stockholm. Stipendiat: 2010 Serierna Liberated Colour, Framed Colour, Stolen Message, White Flag och Untitled av Paul Fägerskiöld, 2010. Olja på duk. Varierande storlek.   Juryns motivering ”Paul Fägerskiöld är ett moln, i färg, insvept i en flagga – som inte längre finns. Målningarna – odöda målningar, hänger, på varandra,…

Jenny Yurshansky

Född 1979. Bor och arbetar i Stockholm och Los Angeles. Hemsida: www.jennyyurshansky.com Stipendiat: 2010   This is only a test av Jenny Yurshansky, 2009. Projektor och 15 transparanta bilder.   Juryns motivering ”Ryssland sitter ihop med Östeuropa. Östeuropa sitter ihop med Västeuropa som sitter ihop med Italien som sitter ihop med Rom. Rom sitter ihop…