Martin Sundvall

Född 1975. Bor och arbetar i Stockholm. Hemsida: www.martinsundvall.se Stipendiat: 2007   Den Svenska Modellen av Martin Sundvall, 2007.   Juryns motivering Martin Sundvall använder datorn som sitt huvudsakliga verktyg och i sin konst strävar han efter en syntes av klassiskt konstnärliga färdigheter och ingenjörskonst. Hans arbeten kretsar kring frågeställningar kring representation och rekonstruktion, som…

Johannes Heldén

Född 1978. Bor och arbetar i Stockholm. Hemsida: www.johanneshelden.com Stipendiat: 2007   Natural History (Naturhistoria) av Johannes Heldén, 2007.   Johannes Heldén har under en längre tid uppehållit sig i en värld inspirerad av science-fiction. Hans skönlitterära verk, installationer, animationer, online-verk bär alla på ett starkt berättande, ofta med uppbruten text, berättarröster och ljud, som…

Caroline Mårtensson

Född 1977. Bor och arbetar i Lund Hemsida: www.carolinemartensson.se Stipendiat: 2007   Canis Lupus Familiaris av Caroline Mårtensson, 2007.   Caroline Mårtensson arbetar med skulptur, objekt och installationer. Med hjälp av förskjutningar i skala, absurda krockar och tillägg understryker och belyser hon den obalans och diskrepans som hon menar finns mellan individen och det gemensamt…