Johan Svensson

Född 1971 i Essunga Hemsida: www.johansvensson.net Stipendiat: 2005   ”I min konst jobbar jag med installationer, skulptur, teckning och animationer. Många av mina verk kommenterar och förhåller sig till samtida tendenser och företeelser, men tar sig inte uttryck i dokumentära arbeten, utan snarare motsatsen till detta. I min konst smälts element från den aktuella verkligheten…