Lina Selander

Född 1973 i Stockholm Hemsida: www.linaselander.com Stipendiat: 2005   ”Jag arbetar med video, fotografi, text och ljud. Mina senare projekt har alla på olika sätt har behandlat vad en bild är. Under arbetets gång har tanken på bilden som något tyst och i viss mening dolt slagit rot i mig. Inte allt vad den får…

Johan Svensson

Född 1971 i Essunga Hemsida: www.johansvensson.net Stipendiat: 2005   ”I min konst jobbar jag med installationer, skulptur, teckning och animationer. Många av mina verk kommenterar och förhåller sig till samtida tendenser och företeelser, men tar sig inte uttryck i dokumentära arbeten, utan snarare motsatsen till detta. I min konst smälts element från den aktuella verkligheten…