Thomas Broomé

Född 1971. Bosatt i Stockholm. Hemsida: www.thomasbroome.se Stipendiat: 2002   ”Jag vill att mina bilder ska visa skeenden/beteenden vilka korsbefruktats och blivit något nytt. Hybrider som obemärkt tar sig förbi våra konventioner och föreställningar och lägger sig som oroande tankar bakom det redan accepterade. En sammansmältning som sker mellan det dualistiska tankesättet vilket definieras i…

Stina Stigell

Född 1971. Bosatt i Stockholm. Hemsida: www.stinastigell.se Stipendiat: 2002   ”Mitt arbete är i huvudsak tredimensionellt. Ofta gör jag installationer där flera objekt och skulpturer är placerade i ett rum. De enskilda objekten har sin egen laddning och sin egen tillkomsthistorie. När de placeras tillsammans i ett rum börjar en samverkan och det skapas spänningar…