Martin Wickström

Född i Finspång I957. Bor och arbetar i Stockholm. Hemsida: www.martinwickstrom.se Stipendiat: 1988   Martin Wickström ”Stolen / The chair”, 1993. Plast, elektronik, lampor / Plastic, electronics, electric lights.   Utbildning 1977-81 Gerlesborgsskolan, Stockholm 1982-87 Konsthögskolan, Stockholm