Född 1983
Bor och arbetar i Åkers Styckebruk
Stipendiat: 2015

 

Leaners Support Group av Caspar Forsberg, 2015.

Leaners Support Group av Caspar Forsberg, 2015. Sandgjuten aluminium. ca 135 x 110 x 76 cm.

 

Juryns motivering skriven av Dan Wolgers, styrelsemedlem

Caspar Forsberg har gjort en ovanligt sällsam sak, om man tänker efter. I datorn har han byggt virtuella lastkajer som svävar fritt i det virtuella rummet, i intet. De är konstruerade som enorma uppblåsbara gummimadrasser och trapporna upp till dem är också gummimadrasser. Själva byggnaden som lastkajen ska tjäna saknas helt, bara en fladdrig tyglapp markerar husfasaden, som ett ynka läskydd för arbetet.

En lastkaj är en omlastningsplattform, det är platsen för utväxling av varor och tjänster innan de fogas in i ett slutet kretslopp. Ögonblicket på lastkajen blir varans sista flukt på världen. Varats sista flukt innan intet, innan evigheten.

Den enda flukten är allt vi får, vi varor. Där på lastkajen ska allt hinnas med – äta, sova, arbeta, sexa.

Forsberg har olycklig därför lämnat lastkajerna, men inte de fyra behoven. Nu gräver han ner jättestora eldfängda bokstäver i sand (somliga säger att allt liv är text) och häller på smält aluminium så att bokstäverna brinner upp och blir solida. Sen ägnar han sig åt de tre andra behoven till nästa dag. Då gräver han upp den svalnade texten och spikar upp den på en vägg. Texten kan exempelvis lyda (som informationen vid nödutgången på ett flygplan) – slides will detache to form rafts. Ja, verkligen, hans övergivna lastkajer var just som detached slides, som lösgjorda flottar i intets hav. Men Forsberg har strandat i varat och lastar om. Han minns de fyra behoven och han tillverkar egna arbetsverktyg för att tillfredsställa dem, han vill vara autonom.

 

Utbildning och utställningar i urval

2005-2009 Kungliga konsthögskolan, Fri Konst, Stockholm

Driver sedan 2012 Realruns.net, en webbaserad distributionskanal för 3D scannad skulptur och installation.

Administrerar sedan 2014 ett onlinearkiv över egenhändigt tillverkade verktyg och redskap för relativt autonomt arbete med skulptur, homemadetoolsandaids.blogspot.se.

Initiativtagare till den storskaliga 3D-scanningen av Slussen, i samarbete med Stockholms Stadsmuseum med stöd från Stockholm Konst, 2015

Initiativtagare till den storskaliga 3D-scanningen av Hertha Hillfons ateljé i Mälarhöjden i Stockholm, 2014

2015
 ”Slides will detach to form rafts” Textinstallation Ulvsunda industriområde, Stockholm
2013
 ”Exhaust Afterparty 1” och ”Regular Gravity Dishwasher” Örebro Länsmuseum under OpenArt2013
2013 ”Spiral Compact Fluorescent Lamps” A Common Fall, på nedlagda St. Görans Gymnasium, Stockholm
2012 
”Aquarium with Upward and Downward Spiral” Skulptur, Gylleboverket, Östra Vemmerlöv
2010 
”Rest Area on the Palm Tree” Skulptur, Täby, Stockholm
2009 
”Modular Randonnée” Skulpturinstallation, Årsta Havsbad,

 

Här kan du ladda ner pressbilder

Caspar Forsberg
[ Porträtt]

Konstverk
[ Slides will detach to form rafts]