Ansökan

Stipendiet kan sökas antingen online eller via brev. Söker du via brev skall du bilägga ett dokument med uppgift om ålder (max 35 år), bakgrund samt motiv för ansökan. Till detta dokument skall bifogas arbetsprover på max 5 verk digitalt som JPG-filer på CD-ROM-skiva med separat fil där namn och bilduppgifter framgår. Gäller ansökan video skall DVD-skiva bifogas, märkt med namn och verktitel. Om materialet önskas i retur, var god bifoga frankerat svarskuvert.

Ansökningstiden 2018 var 20 augusti – 21 september.

Ansökan skickas till: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse, c/o Bonnier Holding AB, 113 90 STOCKHOLM
Du kan även ansöka online. Klicka här för att komma till ansökningsformuläret!

Kungörandet av stipendiaterna sker den 14 december. I år gästas juryn av Jo Widoff (intendent Moderna Museet) och Lars Nilsson (konstnär).