Ansökan är nu stängd. 

Ansökan kommer endast att kunna göras online under ansökningsperioden. Den sökande skall vara under 35 år och ansöka med 3 verk. Gäller ansökan video skall länk till denna anges.

2019 års stipendiater är Olof Marsja och Iris Smeds. Den externa juryn bestod av Loulou Cherinet, konstnär och professor på Konstfack och Katarina Pierre, museichef och konstnärlig ledare, Bildmuseet.