Ansökningstiden för 2019 är 12 mars – 12 april.

Ansökan kommer endast att kunna göras online under ansökningsperioden. Den sökande skall vara under 35 år och ansöka med 3 verk. Gäller ansökan video skall länk till denna anges.

Här fyller du i din ansökan. Vi rekommenderar att du skriver din text i en ordbehandlare och sedan kopierar in den i formuläret nedan.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.