Ansökan

Ansökningstiden för 2019 är 12 mars – 12 april.

Ansökan kommer endast att kunna göras online. Länk till ett webbformulär kommer att finnas här under ansökningsperioden.

Den sökande får max vara 35 år gammal och i ansökan vill vi veta bakgrund och se bilder på arbetsprover på tre verk om max fem bilder. Gäller ansökan video skall länk till denna anges.

Information om när kungörandet av stipendiaterna sker och när stipendiaterna kommer att ställas ut på Bonniers Konsthall kommer att publiceras här så snart detta är bestämt.