Nanna Nordström

Född 1981. Bor och verkar i Stockholm.
Hemsida: www.nannanordstrom.com

Utbildning:

2006-2011 MFA, Stockholms Kungliga Konsthögskola

Juryns motivering:

I sina installationer skapar Nanna Nordström en ny visuell repertoar av material, former och relationer mellan objekt som bär idéer och begrepp som inte kan framställas språkligt. Hon experimenterar med relationen mellan text och visuella språk, och verkar i gränsen mellan bägge, med vad som är omöjligt att översätta. Genom att försätta vardagliga objekt i spänning skapar hon unika situationer och handlingar. Hon testar objektens materialitet och självklarheten hos de givna konstellationerna.

(Motivering skriven av Håkan Rehnberg och Stefanie Hessler, 2013 års jury)

A Sound Family Makes a Sound State, 2013 (1)

Sound Family Makes a Sound State av Nanna Nordström, 2013. Mixed media.

Konstnärens verk i Maria Bonnier Dahlins
Stiftelses samling:

A Sound Family Makes a Sound State, 2013

A Sound Family Makes a Sound State av Nanna Nordström, 2013. Blandteknik.

Här kan du ladda ner pressbilder:

Nanna Nordström
[ Porträtt ]
[ A Sound Family Makes a Sound State ]