Sara Wallgren

Född 1981. Bor och arbetar i Malmö.
Hemsida: www.sarawallgren.com

Utbildning:

2005-2010 Malmö Konsthögskola
2003-2005 Gerleborgsskolan Bohuslän

Juryns motivering:

”Ljus är ljudlöst, tid är ljudlöst, avstånd är ljudlöst. Att läsa är ljudlöst. Det finns till och med ljud som är ljudlöst.
Men tystnaden kan brytas – ljuset kan brytas med ett brak mot texten, tiden kan trugas att ljuda när man rytmiskt vänder bokens blad. Man kan läsa högt, och det tysta avståndet till nästan i rummet fylls av ord och mening. Rummet, rymden svänger i resonans, allt blir ljud och tid och ljus och allt avsätter sig som dagg på allt och på Sara Wallgrens grejer. Då dunstar daggen och verken träder fram.”

(Stipendiekommitténs motivering, skriven av Dan Wolgers, ledamot i Maria Bonnier Dahlins Stiftelses styrelse)

Synergier av Sara Wallgren, 2011-2012. Blyerts på papper. 30 x 30 cm.

Konstnärens verk i Maria Bonnier Dahlins
Stiftelses samling:

Sara Wallgren 1. Foto Christian Habetzeder.

Synergier, Tay Sculptoris 202 Ly av Sara Wallgren, 2011. Blyerts på gamalt antikvariskt papper. 37,5 x 35,5 cm. Foto: Christian Habetzeder.

Sara Wallgren 2. Foto Christian Habetzeder.

Synergier, HD68988 192 Ly av Sara Wallgren, 2011. Blyerts på gamalt antikvariskt papper. 37,5 x 35,5 cm. Foto: Christian Habetzeder.

Sara Wallgren 3. Foto Christian Habetzeder.

Synergier, Gamma 1 Caeli 186 Ly av Sara Wallgren, 2011. Blyerts på gamalt antikvariskt papper. 37,5 x 35,5 cm. Foto: Christian Habetzeder.

Sara Wallgren 4. Foto Christian Habetzeder.

Synergier, HD131664 181 Ly av Sara Wallgren, 2011. Blyerts på gamalt antikvariskt papper. 37,5 x 35,5 cm. Foto: Christian Habetzeder.

Sara Wallgren 5. Foto Christian Habetzeder.

Synergier, Eta Scuti 207 Ly av Sara Wallgren, 2011. Blyerts på gamalt antikvariskt papper. 37,5 x 35,5 cm. Foto: Christian Habetzeder.

Sara Wallgren 6. Foto Christian Habetzeder.

Synergier, HD11506c176Ly av Sara Wallgren, 2011. Blyerts på gamalt antikvariskt papper. 37,5 x 35,5 cm. Foto: Christian Habetzeder.

Här kan du ladda ner pressbilder:

Sara Wallgren
[ Porträtt ] Foto: Maria Muhrman/Bonniers Konsthall