Lars Brunström

Född 1973 i Uddevalla
Hemsida: www.larsbrunstrom.com

Utbildning:

1997-2002 Konsthögskolan, Malmö
1995-1997 Gerlesborgskolan, Stockholm
1993-1995 KV Konstskola, Göteborg

”Jag arbetar med rörliga mekaniska skulpturer och är intresserad av rörelsens specifika språk. Inspirationen hämtas från människors, djurs och maskiners rörelsemönster. Ofta kan jag plocka ut ett enskilt moment i rörelsemönstret och arbeta med, upprepa och förlänga i tid. Denna essens av rörelsen får skapa karaktären av det gestaltade samtidigt som den upprepade rörelsen blir ett laborerande med tiden. I mina skulpturer av djur är det uppenbart att påverkan utifrån stört deras naturliga rörelsemönster. Geckoödlan på bilden kryper långsamt glidande runt på en väggmonterad blank vit yta, en stiliserad promenad på ett begränsat territorium.”

Geckoödla av Lars Brunström. Galleri 21, Malmö, 2006. (110 x 110 x 12 cm).

Geckoödla av Lars Brunström, 2006. Galleri 21, Malmö. 110 x 110 x 12 cm.

Konstnärens verk i Maria Bonnier Dahlins
Stiftelses samling:

The Moth, version II av Lars Brunström, 2006. 90 x 100 cm.

The Moth, version II av Lars Brunström, 2006. 90 x 100 cm.

Här kan du ladda ner pressbilder:

Lars Brunström
[ Porträtt ]
[ Geckoödla 2006, Galleri 21, Malmö, ]