Gunnel Wåhlstrand

Född 1974

Utbildning:

1998-2003 Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
1996-1998 Hovedskous målarskola i Göteborg

”Jag målar av fotografier. Det är ett sätt att ytterligare säkra minnet Jag har alltid tänkt på bildytan som en passage och måleriet i sig som ett skäl till att vara på ena sidan. Jag arbetar i tusch och vatten på papper, dels för att tekniken påminner om den fotografiska framkallningsprocessen då jag utgår från det vita papperet och lägger lager på lager av utspädd tusch tills svärtan är nådd, men främst för att jag är intresserad av det irreversibla i både motiv och utförande. För mig har måleriet kommit att handla om strävan efter exakthet, om att ha eller mista kontrollen över vattnet, om att förlora sig i illusionen”.

Juryns motivering:

I flerskiktade fysiska och psykiska nivåer gestaltar Gunnel Wåhlstrand sin historia som vore den allas. Hennes bilder kommer betraktaren tillmötes halvvägs mellan verklighet och fiktion, dåtid och framtid, målning och foto.

Uppsala av Gunnel Wåhlstrand, 2003. Tusch och vatten på papper.

Uppsala av Gunnel Wåhlstrand, 2003. Tusch och vatten på papper.

Konstnärens verk i Maria Bonnier Dahlins
Stiftelses samling:

Skrivbordet av Gunnel Wåhlstrand, 2004. Tuschlaveri på papper. 206 x 157 cm.

Skrivbordet av Gunnel Wåhlstrand, 2004. Tuschlaveri på papper. 206 x 157 cm.