Stina Stigell

Född 1971. Bosatt i Stockholm.
Hemsida: www.stinastigell.se

Utbildning:

1996-2001 Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
1994-1996 Pernbys målarskola
1992-1993 Nyckelviksskolan

”Mitt arbete är i huvudsak tredimensionellt. Ofta gör jag installationer där flera objekt och skulpturer är placerade i ett rum. De enskilda objekten har sin egen laddning och sin egen tillkomsthistorie. När de placeras tillsammans i ett rum börjar en samverkan och det skapas spänningar på olika plan; formmässiga, psykologiska, poetiska.”

Juryns motivering:

Stina Stigells konst utgår från övertygelsen att materialen inte har några gränser, och att de därför utgör en vidsträckt scen för nya former av samverkan mellan konstnär, objekt och betraktare. På ett egensinnigt sätt förvandlar hon det vardagligt välkända till något spännande, ovanligt och överraskande. Stina Stigell gör oss uppmärksamma på det förunderliga och hämningslöst vilda som bor i alla de mest prosaiska föremål vi omger oss med.

Fot av Stina Stigell, 2002. Detaljbild från installation på Väsby konsthall.

Fot av Stina Stigell, 2002. Detaljbild från installation på Väsby konsthall.

Konstnärens verk i Maria Bonnier Dahlins Stiftelses samling:

Faces av Stina Stigell, 2012. Assemblage på pannå. 90 x 80 cm. Foto: Christian Habetzeder.

Faces av Stina Stigell, 2012. Assemblage på pannå. 90 x 80 cm. Foto: Christian Habetzeder.