Sonja Nilsson

Född i Veberöd 1977. Bosatt i Göteborg.
Hemsida: www.sonjanilsson.se

Utbildning:

1996-2001 Konsthögskolan Valand
1994-1996 Kristianstad konstskola
1993-1994 Hässleholm konstskola

I Sonja Nilssons arbeten fungerar perception som ett centralt tema, hon använder betraktarens förmåga att tolka och associera olika uttryck utifrån tidigare erfarenheter.

Riktigt, på riktigt av Sonja Nilsson, 2001. Videoverk.

Riktigt, på riktigt av Sonja Nilsson, 2001. Videoverk.