Marcus Eek

Född i Stockholm 1968
Hemsida: www.marcuseek.com

Utbildning:

1992-1997 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

Urlyft sjö av Marcus Eek, 1999. Olja på duk, 185 x 180 cm.

Urlyft sjö av Marcus Eek, 1999. Olja på duk. 185 x 180 cm.

Konstnärens verk i Maria Bonnier Dahlins Stiftelses samling:

Perpetum av Marcus Eek, 1999. Foto: Christian Habetzeder.

Perpetum av Marcus Eek, 1999. Blandteknik på duk. 196 x 180 cm. Foto: Christian Habetzeder.