Fredrik Persson

Född i Täby 1970

Utbildning:

1993-98 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
1997 Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm
1996 Kunsthochschule Berlin-Weissensee (Erasmusstipendiat)
1989-91 Gerlesborgsskolan, Stockholm

Fredrik Persson, detalj ur ”Transit”, 1998
480 x 205 cm.