Åsa Larsson

Född i Skåne 1968. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning:

1990-92 Nordiska Konstskolan, Karleby, Finland
1992-97 Konsthögskolan, Stockholm

Åsa Larsson, Utan titel, 1996
Olja på duk, 80 x 100 cm.