Magnus Wassborg

Född i Enköping 1962. Bor och arbetar i Stockholm.
Hemsida: www.magnuswassborg.se

Utbildning:

1993-98 Konstfack, Frikonst, Stockholm

Magnus Wassborg ”Konstruktion II”, 1995