Thomas Henriksson

Född i Stockholm 1964. Bor och arbetar i New York.
Hemsida: www.thomashenriksson.com

Utbildning:

1989-93 Konsthögskolan, Stockholm

Thomas Henriksson ”Det stora blå”, 1992
Olja på duk, 2 x 3 meter.