Birgitta Muhr

Född i Sundsvall 1961. Bor och arbetar i Berlin.
Hemsida: www.birgittamuhr.se

Utbildning:

1988-92 Konsthögskolan, Stockholm

Birgitta Muhr ”Lipsillar”, 1994
Hobbylera, högtalare, evighetskassetter.