Mamma Andersson

Född i Luleå 1962, bor och arbetar i Stockholm

Utbildning:

1986-93 Konsthögskolan, Stockholm

Konstnärens verk i MBD Stiftelses samling:

Mamma Andersson ”Skogsrå”, 1991
Olja på pannå, 45 x 35 cm.