Stefan Karlsson

Född i Göteborg 1956. Bor och arbetar i Göteborg.
Hemsida: www.skarlsson.net

Stefan Karlsson, Annons i Kunstforum International, bd. 121, 1992