Martin Wickström

Född i Finspång I957. Bor och arbetar i Stockholm.
Hemsida: www.martinwickstrom.se

Utbildning:

1977-81 Gerlesborgsskolan, Stockholm
1982-87 Konsthögskolan, Stockholm

Konstnärens verk i MDB Stiftelses samling:

Martin Wickström ”Stolen / The chair”, 1993
Plast, elektronik, lampor / Plastic, electronics, electric lights.