Lena Laurin-Karlström

Född i Stockholm 1963.

Utbildning:

School of Visual Arts, New York
Hunter College

Lena Laurin-Karlström ”Självporträtt”, 1991
Tuschteckning, 40 x 60 cm