Fredrik Wretman

Född i Stockholm 1953. Bor och arbetar i Stockholm.
Hemsida: www.fredrikwretman.se

Utbildning:

1980-85 Konsthögskolan, Stockholm

Konstnärens verk i MBD Stiftelses samling:

Fredrik Wretman ”It´s all in your head”, 1994
Datamanipulerad 3 D-bild, 20 x 25 cm