Eva Löfdahl

Född i Göteborg 1953

Konstnärens verk i MBD Stiftelses samling:

Eva Löfdahl ”Modell H”, 1993
Stål, aluminium, dental sten 38 x 62 x 56 cm x 3